Tonton Besi Yemi

product_image

Tonton Besi Yemi

Tonton Sığır Besi Yemi, genç yaşta besiye alınmış hayvanların, besi süresi boyunca besin madde ihtiyaçlarını yeterli ve dengeli bir şekilde karşılamak üzere hazırlanmıştır. Expander Teknolojisi ile pişirilerek üretilmiş bir yemdir.

Ham Protein :

%14

Kullanım Grubu :

Besi Geliştirme Dönemi
  • Dengeli enerji - protein içeriği
  • Yüksek günlük canlı ağırlık kazancı
  • Optimum iskelet - kas gelişimi 

ÖZELLİKLERİ:

  • Yüksek canlı ağırlık artışı sağlayarak daha ekonomik bir besicilik yapılmasına imkan verir.
  • Karkas kalitesini ve randımanını artırır, yağlanma oranı düşüktür.
  • Pişirilerek üretildiğinden yüksek bir protein, nişasta ve selüloz sindirilebilirliğine sahiptir.
  • Yemden yararlanma ve yemin ete dönüşüm oranı üst düzeyde bir yemdir.

Besi Geliştirme Dönemi
Örnek Günlük Rasyon

Canlı Ağırlığı (kg) 250 - 300 300 - 400
Ekspander Arpa 2 kg 3 kg
Mısır Silajı 3 kg 3 kg
Yonca Kuru Otu 2,5 kg 2,5 kg
Buğday Samanı 0,5 kg 0,75 kg
Tonton Besi Yemi 4 kg 5 kg

Not: Tabloda belirtilen rasyon, öneri niteliği taşımaktadır. Irk, yaş, kondisyon, sağlık… v.b gibi fiziksel etmenler ile hayvan refahını etkileyen dışsal faktörlerin etkisinden bağımsız olarak hazırlanmıştır. Size özel en uygun besleme programı için bölgenizde ki Ayyem teknik destek personeline ulaşabilirsiniz.

YEMLEME PROGRAMI

Besi süresi boyunca rahatlıkla kullanılabildiği gibi genç hayvanların besi başlangıç dönemimdeki protein içeriği nispeten yüksek beslenme programında daha verimli olarak kullanılır. Kültür ırkı sığırların 1,4 kg/gün canlı ağırlık artışı sağlayacak şekilde yemleme programi yapılmıştır. Besi hayvanlarının en önemli ihtiyacı enerjidir. Metabolik enerji ihtiyacı kuru madde bazında belirlenmiştir. Kaba yem kalitesine göre değişmekle birlikte canlı ağırlığın %1,5 oranında tonton besi yemi verilir.

Diğer Ürünlerimiz

Besi Yemleri

Tombiş Besi Yemi

Besi Yemleri

Başabaş Besi Yemi

Besi Yemleri

Besi Yemi