Toklu Pelet / Daneli Besi Yemi

product_image

Toklu Pelet / Daneli Besi Yemi

Toklu Besi Yemi, büyütme dönemi sonrası besiye alınmış ve damızlığa ayrılmış erkek ve dişi küçük baş hayvanlarının koyun ve keçilerin) aşım yapan hayvanların besin madde ihtiyaçlarını yeterli ve dengeli bir şekilde karşılamak üzere hazırlanmış Ekspander Teknolojisi ile pişirilerek üretilmiş bir yemdir.

Büyütme dönemi sonrası besiye alınmış ve damızlığa ayrılmış erkek ve dişi küçükbaş hayvanların besin madde ihtiyaçlarını yeterli ve dengeli bir şekilde karşılamak üzere hazırlanmıştır.

  • Yüksek Günlük Canlı Ağırlık Kazancı.
  • Yüksek Karkas Randımanı/Kalitesi.

ÖZELLİKLERİ:

  • Toklularda yüksek canlı ağırlık artışı sağlayarak daha ekonomik bir besicilik yapılmasına imkan verir.
  • Kaba yem kalitesine bağlı olarak kullanım miktarı değişi Yonca kuru otu ile yüksek performans sağlar.
  • Karkas kalitesi ve randımanını artır, yağlanma oranı düşüktür. Pişirilerek üretildiğinden yüksek bir protein nişasta ve selüloz sindirilebilirliğine sahiptir.
  • Yemden yararlanma ve yemin ete dönüşüm oranı üst düzeyde bir yemdir. Enerji bakımından zengin içerikli bir yemdir.
  • İdrar yolunda taş oluşumunu önleyerek besi performansını artırır.

YEMLEME PROGRAMI

Besiye alınmış toklular kaba yem olarak iyi kalite kuru ot veya yonca kuru otu ile beslenmelidir. Toklu besi yemi kaba yem kalitesine, besinin hızına bağlı olarak değişmekle birlikte toklulara günde 500-2000 g arasında değişen miktarlarda verilir. Koçlara ve tekelere aşım süresince günde 500 g verilir.

Besiye alınmış toklular kaba yem olarak iyi kalite kuru kaba yemler ile beslenmelidir.

Örnek Besleme Programı
Zaman
(Doğum Sonrası)
Kolostrum
(Ağız Sütü)
Süt Ayyem Pelet/Daneli
Toklu Besi Yemi
Arpa Kaliteli Kuru
Kaba Yem
Su
1 - 3 Gün Anne koyundan yeterince emmesi sağlanır. -
3 - 7 Gün Anne ile tutulan kuzunun en az 3-4 kez emmesi sağlanır. Serbest
7 - 30 Gün Anne ile tutulan kuzunun en az 3-4 kez emmesi sağlanır. Serbest Serbest
30 - 60 Gün Anne ile tutulan kuzunun en az 3-4 kez emmesi sağlanır. Serbest Serbest
60 - 120 Gün Serbest Serbest
120 Gün - Kesim 1250 - 1500 g 100 g Serbest Serbest
Canlı Ağırlığı 50 - 60 kg 1600 g 250 g Serbest Serbest
Canlı Ağırlığı >60 kg 1600 g 350 g Serbest Serbest

Diğer Ürünlerimiz

Küçükbaş Yemleri

Kuzu Büyütme Yemi

Küçükbaş Yemleri

Kuzu Başlangıç Yemi