Sürdürülebilirlik

Tarım ve hayvancılığın gezegenimizin geleceğini şekillendirmek için en büyük potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Hayvanlarımıza bakarken ve gelecek nesiller için toprağımızı, havamızı ve suyumuzu korurken herkes için yeterli güvenli, besleyici gıda üretmek Ayyem’in sürdürülebirlilik misyonu.

Doğal kaynaklarımız sınırlı olabilir, ancak insan yaratıcılığı sonsuzdur. Geleceği Besleme misyonumuzu gerçekleştirmeye çalışırken daha sürdürülebilir bir sistemi oluşturma hedefindeyiz. Artan dünya nüfusunu sürdürülebilir bir şekilde beslemek, tüm kaynaklarımızın tüm potansiyelini kullanmayı gerektirir. Süt inekleri için bu, günlük süt üretimlerini optimize etmek anlamına gelir.

Geleceğimizi birlikte inşa edebilmek için yanınızdayız. Sürdürülebilir kalkınma çabamız, iş süreçlerimizin her birinin yaratılmasında her zaman temel taşı olmuştur. Ayyem’da etkin ve çevre dostu üretim için çalışıyoruz ve ana hedefimiz faaliyetimizin çevresel ayak izini sürekli olarak azaltmaktır. Doğaya olan ilgimizin rehberliğinde hammadde ve enerji tüketimini optimize ederiz.

Her şeyden önce Ayyem’de çalışanlar en değerli varlığımızdır. Ayyem’in ekibi, her zaman daha iyi, daha yaratıcı ve esnek bir çözüm bulmaya çalışan uzmanlardan oluşur. İşimiz bizim için bir tutkudur.

Ayyem, faaliyetinin her aşamasında sosyal sorumluluğunu üstlenir. Ayyem’in kontrol ve özeni, yerel çiftlikler tarafından sağlanan hammadde kaynakları ile başlar, şirketin enerji tasarrufu açısından etkin üretim yapma çabalarını ve atık su arıtma konusundaki faaliyetlerini içerir. Tüm bu eylemler, daha iyi bir gelecek inşa etmek için ekonomik değil, sosyal faktörler tarafından yönetilir.