Kuzu Büyütme Yemi

product_image

Kuzu Büyütme Yemi

Kuzu Büyütme Yemi, 2-6 aylık yaştaki büyüme periyodundaki kuzuların beslenmesinde kullanılır. Kuzuların besin madde ihtiyaçlarını yeterli ve dengeli bir biçimde karşılamak üzere kuzuların sindirim sistemine uygun selülozca zengin olmayan hammaddelerden hazırlanmış bir yemdir.

Sütten kesimi takiben 4. aylık yaşa kadar kullanılır. Kuzuların gelişimini desteklerken idrar taşları oluşumunun önüne geçer.

  • Dengeli protein - enerji içeriği
  • Yüksek sindirilebilirlik

ÖZELLİKLERİ:

  • Kuzuların iskelet gelişimine çok olumlu katkılar sağlayarak hayvanın hızlı bir büyüme ve canlı ağırlık kazanmasını temin eder.
  • Kuzular için çok önemli olan işkembe gelişimini hızlandırarak yemden yaralanmayı artırır.
  • Uygun aromatik özellikleri sebebiyle lezzetlidir. Kuzular tarafından sevilerek tüketilir.
  • İdrar yolunda taş oluşumunu önleyerek besi performansını artırır.

YEMLEME PROGRAMI

2-4 aylık kuzularda kaba yem, öncelikli olarak kaliteli baklagil kuru otları tavsiye edilir. Canlı ağırlığın %1,5-2 oranında yemleme tavsiye edilir.  Silaj gibi sulu kaba yemler kuzularda kuru madde alımını düşürebilir.

2-4 aylık kuzularda kaba yem olarak, kaliteli kuru kaba yemler tavsiye edilir. Silaj gibi sulu kaba yemler kuzularda kuru madde alımını düşürebilir.

Örnek Besleme Programı
Zaman
(Doğum Sonrası)
Kolostrum
(Ağız Sütü)
Süt Ayyem Kuzu
Büyütme Yemi
Arpa Kaliteli Kuru
Kaba Yem
Su
1 - 3 Gün Anne koyundan yeterince emmesi sağlanır. -
3 - 7 Gün Anne ile tutulan kuzunun en az 3-4 kez emmesi sağlanır. Serbest
7 - 30 Gün Anne ile tutulan kuzunun en az 3-4 kez emmesi sağlanır. Serbest Serbest
30 - 60 Gün Anne ile tutulan kuzunun en az 3-4 kez emmesi sağlanır. 750 - 1250 g Serbest Serbest
60 - 120 Gün Serbest Serbest
120 Gün - Kesim 100 g Serbest Serbest
Canlı Ağırlığı 50 - 60 kg 250 g Serbest Serbest
Canlı Ağırlığı >60 kg 350 g Serbest Serbest

Diğer Ürünlerimiz

Küçükbaş Yemleri

Kuzu Başlangıç Yemi

Küçükbaş Yemleri

Toklu Pelet / Daneli Besi Yemi