Küçükbaş Yemleri

Ürünlerimiz

Kuzu Başlangıç Yemi

Kuzu Büyütme Yemi

Toklu Pelet / Daneli Besi Yemi