İnci Süt Yemi

product_image

İnci Süt Yemi

İnci Sığır Süt Yemi, sağmal süt sığırlarının laktasyon dönemi boyunca besin madde ihtiyaçlarını en ekonomik bir şekilde karşılamak üzere hazırlanmıştır. Ekspander Teknolojisi ile pişirilerek üretilmiş sağlıklı bir yemdir.

Ham Protein :

%19

Kullanım Grubu :

Orta Süt Verim
  • Dengeli enerji - protein içeriği
  • Dengeli vitamin - mineral profili

ÖZELLİKLERİ:

  • Süt hayvanlarının beslenmesinde kaliteli kaba yemlerle birlikte ekonomik bir süt üretimi sağlar.
  • Özellikle mısır silajı ağırlıklı bir besleme yapılacaksa bu yemin kullanılması tavsiye edilir.
  • Besin madde içeriğine uyumlu bir şekilde işkembede korunmuş protein ve nişasta içeriğine sahiptir.
  • Yüksek süt verimli hayvanlarda nispeten daha sık görülebilen asidozis ve ketozis gibi metebolik hastalıkların ortaya çıkmasını en düşük seviyede tutar.

20-25 litre verim için örnek günlük rasyon
Mısır Silajı 25 kg
Yonca Kuru Otu 3 kg
Buğday Samanı 3 kg
Ekspander Mısır -
İnci Süt Yemi 10 kg

* Bilgilerde holstein ırkı sığırlar referans alınmıştır.

Not: Tabloda belirtilen rasyon, öneri niteliği taşımaktadır. Irk, yaş, kondisyon, sağlık… v.b gibi fiziksel etmenler ile hayvan refahını etkileyen dışsal faktörlerin etkisinden bağımsız olarak hazırlanmıştır. Size özel en uygun besleme programı için bölgenizde ki Ayyem teknik destek personeline ulaşabilirsiniz.

YEMLEME PROGRAMI

Yemden yeme geçişlerde bir haftalık bir geçiş programı uygulanmalıdır. Kaba yem çeşidine ve kalitesine göre değişmekle birlikte her 2,5 L süt için 1 kg ayyem İnci Sığır Süt Yemi hesap edilerek verilir.

Diğer Ürünlerimiz

Süt Yemleri

Mercan Süt Yemi

Süt Yemleri

Elmas Süt Yemi

Süt Yemleri

Safir Süt Yemi