Hayvan Barınaklarının Planlanması

          Ülkemizde genellikle yatırımların başlangıç aşamasında önem derecesi listesinin sonlarında olan ancak yılların geçmesi ve sürülerin büyümesiyle birlikte önemi gün yüzüne çıkan hayvancılık yatırımlarının en önemli unsurlarının başında hayvan barınaklarının doğru planlanması gelmektedir. Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşlarımızın nerdeyse tamamına yakını ‘Biz yaparken bu kadar büyüyeceğimizi düşünemedik, şimdi hayvanların bir kısmını nereye koyacağım, hayvan gruplarını nasıl ayrı yerlerde barındıracağım bilmiyorum!’ cümlesini duymuş ve duymaya devam etmektedir. Bu durumla o kadar sık karşılaşıyor olmamız bizde bu konuda sizlere en azından temel düzeyde bilgileri aktarma hususunda bir sorumluluk hissi yaratmıştır. Aşağıda size faydalı olacağını düşündüğümüz başlıkları kısa açıklamalarla birlikte sunmaya çalıştık.

1.Arazi Seçimi

         İlk ve önemli konu hayvancılık faaliyetinin yapılacağı arazinin seçimidir. Arazi seçimi yapılırken en önemli unsurlardan birisi tarımsal ürün yetiştirilen, verimli tarım arazisi üzerine hayvancılık işletmesi kurulmamalıdır. Arazi seçiminde yol ve alt yapı durumu su ve enerjiye (elektrik) ulaşılabilirlik, arazi eğimi, toprak yapısı gibi birçok faktör önem arz etmektedir.

2.Barınak Tipi Seçimi

           Barınak tipi seçimi yapılırken, hayvancılık işletmesinin yapılacağı bölgenin iklim koşulları mutlaka göz önüne alınmalıdır. İklim koşulları göz önüne alınarak kapalı (günümüzde kullanımı az), yarı açık veya açık tip barınak modellerinden birisinin seçimi yapılır.

  1. Barınağın Projelendirilmesi ve Yapımı

          Barınak tipi belirlendikten sonra barınağın projelendirilmesi yapılır. Proje aşaması en önemli hususlardan biridir. Burada işletme sahibi ileriye dönük kapasite artışı, büyüme ve varsa yatırım planlarını mutlaka proje desteği aldığı ekip ile birlikte organize etmeli, projenin bu şekilde tasarlanmasını sağlamalıdır. Barınak projelendirmesinde karar verilmesi gereken ikinci bir konu sağmal barınaklarında durak demirli yataklık sistemimi kullanılacak yoksa son yıllarda kullanımı artan dışkının fan yardımı ile kurutularak altlık olarak kullanıldığı İsrail modeli ahır sistemimi kullanılacaktır. Bu seçimin önemi hayvan başına ayrılacak yaşam alanını büyüklüklerinin farklı olmasıdır. Barınak planlaması yapılırken hayvan refahı mutlaka göz önüne alınmalıdır. Hayvan refahı, hayvan sağlığı ve verimlilik üzerine doğrudan etkilidir. Tüm hayvan grupları için hakim rüzgarın önlenmesi, uygun ve erişilebilir yemlik/suluk alanlarının bulunması çok önemlidir. Özelikle üzerinde mutlaka durulması gereken diğer hususlar ise doğumhane ve buzağı barınaklarıdır. Ruminantlarda uterus yapısından kaynaklı olarak anne inekten buzağıya ana rahminde antikor geçişi olmamaktadır. Bu durum göz önüne alındığında ineklere ayrılan doğumhanelerin olabildiğince temiz ve steril olması gerekmektedir. Yaşamın ilk anları takip eden sürede anneden ayrılan buzağıların konulacağı buzağı kulübelerinin de aynı hassasiyetle tasarlanması sürünün sağlıklı büyümesi için gereklidir.

  1. Çiftlikte Kullanılacak Malzeme/Ekipman Seçimi

         Çiftlikte kullanılacak malzeme ve ekipman seçilen barınak modeline uygun olarak seçilmeli hayvan refahı ve sürü yönetiminin kolaylığı göz önüne alındığında karlılığa giden yolun buradan geçmesi nedeniyle teknoloji ile paralel yapılan malzeme/ekipman seçimi en doğru seçim olacaktır.

          Hayvan barınaklarının planlanması genel hatları ve en basit şekilde yukarıdaki başlıklar altında ifade edilmeye çalışılmıştır. Daha detaylı bilgi almak için teknik ekimiz ile temasa geçebilirsiniz.

                          Bereketli ve bol kazançlı yatırımlar yapmanız dileğiyle….

Ercan KARAKUZULU