Gebe İnek Yemi

product_image

Gebe İnek Yemi

Gebe İnek Yemi ilk buzağısına gebe kalmış düvelerin doğumdan 3 hafta öncesine kadar gebelik, kuruya çıkmış ineklerin doğumdan 3 hafta öncesine kadar kuru dönem beslenmesinde kullanılır. Özellikle gebe hayvanların ve yavrunun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmış Ekspander Teknolojisi ile pişirilerek üretilen dengeli ve sağlıklı, anyonik bir yemdir.

Ham Protein :

%16

Kullanım Grubu :

Doğumdan 3 hafta önce
  • İneklerde kuru dönem uygulaması en az 55-60 gün olarak uygulanmalıdır.
  • Kuru dönem buzağı gelişimi, meme dokusunun rejenerasyonu ve kaliteli bir kolostrum üretimi açısından çok önemli bir yere sahiptir.
  • İyi uygulanmış bir kuru dönem ve geçiş dönemi beslemesinin doğum sonrası hayvan sağılığı, verim, üreme gibi bir çok parametre üzerine doğrudan etkili olduğu unutulmamalıdır.
  • Kuru dönem yüksek kalsiyum (Yonca gibi) içeren yem hammaddeleri kullanımından kaçınılmalıdır.
  • Doğumuna 21 gün kalan hayvanlarda Close-Up (geçiş dönemi) beslemesi mutlaka uygulanmalıdır.

YEMLEME PROGRAMI

Gebe hayvanlar canlı ağırlıklarının % 2,3-2,5 kadar kuru madde tüketmelidirler. Gebe hayvanların, gebeliğin son iki ayında yüksek miktarlarda baklagil kuru otları, tahıl kırmaları ile beslenmeleri tavsiye edilmez.

Kuru dönemde anne ve buzağının ihtiyaçlarını karşılayarak, doğum sonrası görülmesini muhtemel olan metabolik hastaların sıklığını azaltır.

ÖZELLİKLERİ:

  • Anyonik özelliği sayesinde gebelik dönemindeki iyon dengesinin korunmasına yardımcı olur, doğumdan sonra beslenmeye bağlı hipokalsemi, ketozis, meme ödemleri rahim iltihabı gibi bazı metebolik hastalıkların ortaya çıkma riskini azaltır.
  • Canlı ağırlık kazanmasını, vücut kondisyonunu iyileştirmesini sağlar.
  • Sindirilebilirliği yüksektir. Rumen dengesini koruyarak hayvanı yüksek süt verim dönemine hazırlar.
  • Uygun bir besleme yapılırsa doğum sonrası kızgınlık göstermeme ve döl tutmama sorunlarını azaltır.

Diğer Ürünlerimiz

Süt Yemleri

İnci Süt Yemi

Süt Yemleri

Düve Süt Yemi

Süt Yemleri

Zümrüt Süt Yemi

Süt Yemleri

Başabaş Süt Yemi