Ekspander Mısır

product_image

Ekspander Mısır

 • Metabolik sistemdeki sindirilebilirlik düzeyi en üst seviyeye ulaşır.
 • Tane mısırın rumende yıkılabilirlik oranı yüzde 75 iken pişmiş mısırda bu oran yüzde 88'lere çıkmaktadır.
 • Vücuttan dışkı ile atılan dane oranı azalır ve mısırdan yararlanabilirlik artar.
 • Süt sığırlarında diğer karma yemlerle birlikte sağım süresince kullanılır ve süt verimi artar.
 • Rasyonda önemli bir enerji kaynağıdır.
 • Lezzet ve kokusu ile hayvanlar tarafından tercih edildiğinden kuru madde tüketimini artırır.
 • Büyükbaş ve küçükbaş total rasyonlarında tamamlayıcı ürün olarak kullanılır. 
 • Ekspander teknolojisi sayesinde, ürün işlenirken uygulanan yüksek basınç ve sıcaklıktaki pişirme işlemi hijyenik ve sağlıklı bir ürün oluşturur.
 • Özel şekil verilerek üretilir.
 • Isıl işlem sayesinde nişastanın jelatizasyonu sağlanır.
 • Ürünün  yararlanabilir yüzey alanı genişler.

Diğer Ürünlerimiz

Diğer Ürünler

Ekspander Arpa