Ekspander Arpa

product_image

Ekspander Arpa

  • Tane arpanın rumende yıkılabilirlik oranı yüzde 70 iken pişmiş arpada bu oran yüzde 83'lere çıkmaktadır.
  • Vücuttan dışkı ile atılan dane oranı azalır ve arpadan yararlanabilirlik artar. 
  • Besi sığırlarında diğer karma yemlerle birlikte besi süresince kullanılır.
  • Et verimi için beslenen danaların günlük canlı ağırlık artışını sağlar.
  • Büyükbaş ve küçükbaş total rasyonlarında tamamlayıcı ürün olarak kullanılır. 
  • Ekspander teknolojisi sayesinde, ürün işlenirken uygulanan yüksek basınç ve sıcaklıktaki pişirme işlemi hijyenik ve sağlıklı bir ürün oluşturur.
  • Özel şekil verilerek üretilir.
  • Isıl işlem sayesinde nişastanın jelatizasyonu sağlanır.
  • Ürünün yararlanabilir yüzey alanı genişler.

Diğer Ürünlerimiz

Diğer Ürünler

Ekspander Mısır