Buzağı Büyütme Yemi

product_image

Buzağı Büyütme Yemi

Buzağı büyütme yemi 3-6 aylık yaştaki buzağıların beslenmesinde kullanılır. Genç buzağıların besin madde ihtiyaçlarını yeterli ve dengeli bir biçimde karşılamak üzere buzağıların sindirim sistemine uygun protein ve enerji zengini hammaddelerden hazırlanmış bir yemdir.

Ham Protein :

%17

Kullanım Grubu :

3-6 Aylık

Buzağılarda sütten kesimi takiben 7. Aylık yaşa kadar kullanılır.
Buzağıların besin maddeleri gereksinimlerini karşılayarak sindirim, iskelet ve kas sistemlerinin optimum gelişmesine yardımcı olur.

Buzağılarda Sütten Kesme Kriterleri

  • Doğum Ağırlığının 2,2 Katı Canlı Ağırlık
  • Canlı Ağırlığının %1,2 -1,5 'i Kadar Kesif Yem tüketimi
  • Cidago Yüksekliğinin Doğum Cidago Yüksekliğinden 10 cm daha fazla olmalı
  • Silaj, posa gibi su kaba yemler bu dönemde verilmemeli.
  • Kaliteli kaba yemler kullanılmalı.
  • Buzağılar benzer yaş ve ağırlıktaki gruplar halinde bir arada tutulmalı.

ÖZELLİKLERİ:

  • Sağlıklı ve hızlı vücut gelişimine uygun besin madde içeriği olan hammaddelerden hazırlanmıştır.
  • Ekspander Teknolojisi ile pişirilerek üretildiğinden sindirilebilirliği yüksektir.
  • Buzağılarda zararlı olabilecek mikroorganizmaları taşımaz, vücut direncini artırır.
  • Buzağıların iskelet gelişimine çok olumlu katkılar sağlayarak hayvanın yaşına göre en uygun canlı ağırlıkta olmasını temin ederek buzağının damızlık değerini artırır.

YEMLEME PROGRAMI

3-6 aylık buzağılarda kaba yem, öncelikli olarak kaliteli baklagil kuru otları tavsiye edilir. Silaj gibi sulu kaba yemler buzağılara verilebilir ancak kuru madde alımını düşürebilir. Buzağılara serbest olarak yalama taşı verilmelidir. Canlı ağırlığın %2-2,5 oranında yemleme tavsiye edilir.

Diğer Ürünlerimiz

Buzağı Yemleri

Buzağı Başlangıç Yemi