Site Haritası
Anasayfa
Blog
Eğitim Programları

Hayvancılıkta Pratik Bilgiler

Rasyon kuru maddesinin %40-60’inin kaba yemlerden oluşmasına çalışılmalıdır.

 • Sütteki mikrobiyotik faaliyetlerin zararının engellenmesi için süt en geç 2 saat içerisinde 4-5 °C’a sogutulmalıdır
 • Sağım makinesi temizliğinde ilk durulama suyu 40-45 derece olmalıdır.
 • Sağım makinesinde temizlik; durulama, yıkama, durulama ve dezenfekte etme sırasına uyularak gerçekleştirilmelidir.
 • Yeni satın alınan hayvan en az üç hafta süreyle sürüden ayrı tutulmalıdır.
 • Gübreliklerin barınaklardan uzakta inşa edilmesine dikkat edilmelidir.
 • Ahir içi nemin optimal (en uygun) degeri %60-75 olması istenir.
 • Kapalı ahırlarda pencerelerin yüksekliği hayvanın sırt hizasından 1.5m yükseklikte olmalıdır.
 • Yeni doğan buzağıların 20inci gününe kadar boynuzları KOSTIK KALEMLE yakılabilir.
 • Ergin büyükbaş hayvanın tükürük salgısı günlük vücut ağırlığının 1/10 kadardır.
 • Mastitisli hayvanlar en son sağılmalıdır.
 • Sığırlarda bir dakika içerisinde kalpten 34.8 litre kan geçmektedir.
 • Büyükbaş ergin bir süt sığırının işkembesi sindirim sisteminin yaklaşık %70-72’sini oluşturur.
 • Sığırlar bir günde; tane ve silajin çignenmesi için 10.700, kuru ot için 4.700, geviş getirme için 26.400 defa toplamda ise 41.800 defa çigneme hareketi yaparlar.